Era .375 com a fracció?

L'equivalent fraccionari de 0,375 és 3/8. Sempre que se'ns presenta un decimal que s'ha de convertir en una fracció, primer hem de prendre nota...

Com s'escriu 0,375 com a fracció?

Resposta: 0,375 expressat com una fracció en la forma més simple és igual a 3 / 8.

Com s'escriu 3/8 com a decimal?

Resposta: 3/8 com a decimal és 0.375.

Què és .675 com a fracció?

Com que hi ha 3 dígits a 675, l'últim dígit és el decimal "1000". Així que només podem dir això. 675 és el mateix que 675/1000.

Què és 1/8 com a decimal?

Per convertir 1/8 a decimal, divideix el denominador en el numerador. 1 dividit per 8 = .125.

.375 com a fracció

Com es diu 1/8?

Vuitè és la forma ordinal del nombre vuit. El vuitè pot referir-se a: Un vuitè, 1⁄8 o ⅛, una fracció, una de les vuit parts iguals d'un tot. Vuitena (corxa), una nota musical tocada per la meitat del valor d'una negra (crochet)

Què és 1 i 3/4 com a decimal?

Mètode 1: escrivint 1 3/4 amb un decimal mitjançant el mètode de divisió. Per convertir qualsevol fracció a forma decimal, només hem de dividir el seu numerador per denominador. Això dóna la resposta com 1.75. Per tant, 1 3/4 a decimal és 1,75.

Què és 5/8 en una fracció?

5/8 = 58 = 0.625.

Què és 5/8 en un decimal?

Resposta: 5/8 com a decimal s'expressa com 0.625.

Què és 7/8 com a decimal?

Resposta: 7/8 com a decimal s'escriu com 0.875.

Què és 9 i 3/4 com a decimal?

Així que la resposta és que 9 3/4 com a decimal és 9.75.

Què és 3/8 com a problema de divisió?

Hola, pots expressar la fracció 3/8 com a decimal per divisió. Divideix 8 en 3 i tens 0.375 no 1.375.

3/8 té un decimal repetit?

Respon. Un decimal final és un decimal que acaba. És un decimal amb un nombre finit de dígits. 3/8 té una expansió decimal final perquè quan el dividim obtenim 0,375.

Què és 3/4 com a decimal?

Resposta: 3/4 s'expressa com 0.75 en forma decimal.

Què és 0,8 com a fracció?

Resposta: 0,8 com a fracció 8/10 o 4/5.

Com s'escriu 5/8 com a percentatge?

Tingueu en compte: al vídeo la resposta a 5/8 com a percentatge és 67.5%.

Quin és 5/8 com a percentatge?

Resposta: 5 de 8 es pot expressar com 62.5%.

Per convertir una fracció en percentatge, multipliquem la fracció donada per 100 i li afegim un símbol %.

És 0,5 o 0,05 més gran?

Com 50>5, per tant 0,5>0.05, Per tant, obtenim la resposta ja que 0,5 és més gran que 0,05.

Quina és la meitat de 5/8 en forma de fracció?

Resposta: la meitat de 5/8 és 5/16.

Quin és el significat de 5 8?

5/8 és un significat de fracció 5 vuitens de polzada. el guionet és mantenir la fracció separada del nombre sencer.

Què és 5 peus 8 polzades a polzades?

Cinc peus i 8 polzades equivalen a 68 polzades.

Què és 1 i 3/4 com a fracció?

El nombre mixt 1 3/4 seria igual a la fracció impropia 7/4.

Què és 1 i 3/4 com a percentatge?

Explicació: per convertir això en un decimal, divideix 3 per 4 . Com que és −134 , el decimal és −1,75 . El percentatge és −175% .

Què és 4 i 3/4 com a decimal?

Així que la resposta és que 4 3/4 com a decimal és 4.75.